Installeren
 • hendrikdejonge November 2017
  Download de BeamerApp van: https://beamerapp.nl/Home/Downloads
  Als u de BeamerApp installeert terwijl u kerk de het nog niet gebruikt, kan u de demo installeren.
  Als de kerk hem al wel gebruikt moet u de versie installeren van uw kerk.

  Als u de versie van uw kerk installeert, wordt u gevraagd om een licentie.
  Deze is aan de beamercommissie van uw kerk gegeven, u zult daar moeten vragen om de licentie.

  Nadat u de installatie heeft gedownload start u hem op.
  U kunt vervolgens het installeren op de plek die u wilt.
  Als u gevraagd wordt om de licentie moet u deze selecteren.
This discussion has been closed.
← All Discussions

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Sign In Apply for Membership